Castle Forest

Cartoon animasyon firması için hazırlanmış CGI render

Çalışmada 3ds max ile modellenip, V-Ray ile render alınmıştır.Color correction ise photoshop ile yapılmıştır.

Client: CGI

Product: Render

Software Used: 3D Sudio Max, V-ray, Photoshop

Share